Steb by Step ČR, o.s.

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Cíle Step by Step ČR jsou napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity, napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice

Úvodní stránka

...poslání Step by Step ČR

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

...cíle Step by Step ČR

  • napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání
  • zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity
  • napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice
  • leták o vzdělávacím programu Začít spolu, aktivitách, službách, seminářích a projektech Step by Step ČR, o.s. je ke stažení zde (1. strana) a zde (2. strana).

...poslání a dlouhodobé cíle jsou naplňovány v oblastech

  • Vzdělávací program Začít spolu
  • Inkluze a integrace - dětí a mládeže se specifickými potřebami (minoritní skupiny, handicapované děti a mládež)
  • Transformace vzdělávací soustavy ČR
  • Celoživotní vzdělávání učitelů všech stupňů a typů škol

Step by Step Česká republika je otevřena spolupráci se všemi organizacemi a institucemi, se kterými je pojí společné cíle a zájmy.

 
 
Na začátek stránky
 
Adresa pro korespondenci:
Step by Step Česká republika, občanské sdružení
Kubelíkova 22
130 00 Praha 3
info@sbscr.cz Telefon/fax: 222 963 596