Steb by Step ČR, o.s.

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Cíle Step by Step ČR jsou napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity, napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice

Úvodní stránka
Untitled Document

Zpět na novinky

Začít spolu

16. 10. 2011

Souhrn informací ke vzdělávacímu programu Začít spolu.

Novinky ze Začít spolu

Setkávání škol Začít spolu

Časopis Začít spolu

Logo Začít spolu

Informace o programu

Historie programu

Průběh jednoho dne v Začít spolu

Prostředí třídy

Individualizace

Aktivní spolupráce s rodinou

Seznam škol Začít spolu

Publikace k Začít spolu

Výzkumy

 
 
Na začátek stránky
 
Adresa pro korespondenci:
Step by Step Česká republika, občanské sdružení
Kubelíkova 22
130 00 Praha 3
info@sbscr.cz Telefon/fax: 222 963 596