Steb by Step ČR, o.s.

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Cíle Step by Step ČR jsou napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity, napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice

Úvodní stránka
Zpět

Konference PODPORA VNITŘNÍCH ZDROJŮ - mentoring a supervize v MŠ a ZŠ 22.11. 2013 v Plzni

se uskuteční v pátek 22. listopadu 2013 v Plzni ve Frišově vile

Dopolední část (9.30-12.30) je určena ředitelům a učitelům ZŠ, odpolední ředitelům a učitelům MŠ (13.30-16.30).

Cílem konference je:

Představit Vám mentoring, který se zaměřuje na rozvoj profesních kompetencí. V průběhu mentoringu hledají učitelé, jak řešit obtížné pedagogické situace (např. práce s problémovým žákem, motivace žáků, zvládání nekázně, agrese), dále nabízí učitelům podporu při zavádění nových metod a forem práce do výuky apod.

Představit Vám supervizi jako podpůrný nástroj, ve kterém mohou účastníci zkoumat proces své práce, uvažovat o své pracovní roli, svých potřebách, emocích a vztazích ve škole. Osvědčeným způsobem je supervize jednotlivců, týmů, i celého vedení škol.

Seznámit Vás s praktickými zkušenostmi ředitelů a učitelů škol, kteří mají s tímto typem podpory zkušenosti.

Nabídnout Vám konkrétní postupy pro zavedení mentoringu či supervize ve vašich školách ve spolupráci se SbS ČR.

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 12. listopadu 2013 na www.info@sbscr.cz. Následně Vám zašleme proforma fakturu s instrukcemi k platbě.

Akce je akreditována, na konci obdržíte osvědčení o absolvování.

 

Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete v příloze. Pokud budete mít jakékoli dotazy, kontaktujte Pavlu Vybíralovou, tel: 732 573 716, e-mail: pavla.vybiralova@email.cz

 

 
 
Na začátek stránky
 
Adresa pro korespondenci:
Step by Step Česká republika, občanské sdružení
Kubelíkova 22
130 00 Praha 3
info@sbscr.cz Telefon/fax: 222 963 596