Steb by Step ČR, o.s.

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Cíle Step by Step ČR jsou napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity, napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice

Úvodní stránka
Untitled Document

Zpět na novinky

Letní škola Začít spolu 2014

21. 05. 2014

Vážení přátelé, zveme Vás na letní školu Začít spolu, která se tentokráte uskuteční od 18. do 22. srpna 2014 v Liberci.

Tento základní prázdninový kurz je určen všem pedagogům základních a mateřských škol, kteří chtějí získat komplexní přehled o vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce. Ubytování pro účastníky bude zajištěno na VŠ kolejích, semináře se uskuteční v prostorách ZŠ Lesní v Liberci. Cena letní školy je 3 800 Kč. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na vzdělávání (pomůcky, materiály, pronájem, lektorné apod.), snídaně, obědy a drobné občerstvení během celé letní školy, ubytování na vysokoškolských kolejích. Jak se na letní školu přihlásit? Zašlete nejpozději do 20. června 2014 na adresu info@sbscr.cz své kontaktní údaje. Do hlavičky e-mailu napište letní škola Začít spolu. Následně Vám přijde e-mail s upřesňujícími informacemi ohledně možností platby, závazná přihláška apod. Přesný harmonogram a podrobnější informace o průběhu letní školy zašleme přihlášeným účastníkům do konce června. Letní škola zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne v Začít spolu, Podnětné prostředí třídy- centra aktivit, Integrovaná tematická výuka, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou, Metody a formy rozvíjejícího hodnocení apod. Všechny semináře jsou akreditovány MŠMT. Účastníci obdrží po absolvování letní školy osvědčení.. Semináře povedou zkušení lektoři, učitelé z praxe. Pokud budete mít jakékoli dotazy či budete potřebovat další upřesnění, kontaktujte prosím Mirku Škardovou, mirka.skardova@sbscr.cz, tel: 603 967 765

 
 
Na začátek stránky
 
Adresa pro korespondenci:
Step by Step Česká republika, občanské sdružení
Kubelíkova 22
130 00 Praha 3
info@sbscr.cz Telefon/fax: 222 963 596