Steb by Step ČR, o.s.

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Cíle Step by Step ČR jsou napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity, napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice

Úvodní stránka
Zpět

SbS Stuff

Mgr. Markéta Literová

executive director

e-mail: marketa.literova@sbscr.cz

phone number:  +420  724 435 387

 

Mirka Škardová

coordinator of program Step by Step and training programmes

e-mail: mirka.skardova@sbscr.cz

phone number:  +420 603 967 765

 

Jana Thálová

assistent

e-mail: jana.thalova@sbscr.cz

phone number:  +420 731 521 629

 

Lenka Vyčichlová

project coordinator

mail: lenka.vycichlova@sbscr.cz

phone number:  +420 774 380 123

 

 
 
Na začátek stránky
 
Adresa pro korespondenci:
Step by Step Česká republika, občanské sdružení
Kubelíkova 22
130 00 Praha 3
info@sbscr.cz Telefon/fax: 222 963 596