Steb by Step ČR, o.s.

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Cíle Step by Step ČR jsou napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity, napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice

Úvodní stránka

Step by Step Česká Republika se jako organizace transformovala z programu Začít spolu. Od roku 1994 byl aplikován Vzdělávací program Začít spolu do podmínek a systému české vzdělávací soustavy. Postupně byl rozvíjen nejprve na mateřských školách, v současné době je rozvíjen i na obou stupních základních škol. Nedílnou součástí tohoto procesu je profesní "pre" a "in" příprava kvalitních pedagogických pracovníků a spolupracovníků programu.

V současné době spolupracuje se SbS ČR na různých úrovních 61 mateřských škol, 44 základních škol, 14 středních škol zabývajících se přípravou budoucích pedagogů, 9 vysokých škol zabývajících se přípravou pedagogů a 5 speciálních škol, mnoho neziskových organizací i státních institucí. Z toho 22 tréninkových center, které rozšiřují metodologii programu Začít spolu na úrovni mateřských, základních a zvláštních či speciálních škol a komunity.

 
 
Na začátek stránky
 
Adresa pro korespondenci:
Step by Step Česká republika, občanské sdružení
Kubelíkova 22
130 00 Praha 3
info@sbscr.cz Telefon/fax: 222 963 596