Steb by Step ČR, o.s.

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Cíle Step by Step ČR jsou napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity, napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice

Úvodní stránka

Seznam škol Začít spolu

Zareagovali jsme na četné dotazy rodičů, zda se v jejich okolí nachází škola nebo školka se vzdělávacím programem Začít spolu. Předkládáme Vám seznam škol, které v nějaké míře vycházejí z programu Začít spolu. Berte tento seznam jako neúplný a pouze orientační. Step by Step ČR nenese odpovědnost za úroveň programu na jednotlivých školách, Vaše dotazy ohledně míry implementace Začít spolu na konkrétní škole směřujte prosím vždy k řediteli školy.

Pokud víte o škole, která nám v seznamu chybí, napište nám. Rovněž uvítáme zprávu, pokud víte, že některá z uvedených škol s programem již nepracuje.

Doufáme, že Vám tento seznam pomůže při volbě školy pro vaše dítě.

 

Vřele doporučujeme při hledání vhodné škola pro Vaše dítě použít  Mapu aktivních škol Eduinu: http://www.eduin.cz/mapa-aktivnich-skol/

 
 
Na začátek stránky
 
Adresa pro korespondenci:
Step by Step Česká republika, občanské sdružení
Kubelíkova 22
130 00 Praha 3
info@sbscr.cz Telefon/fax: 222 963 596