Steb by Step ČR, o.s.

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Cíle Step by Step ČR jsou napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity, napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice

Úvodní stránka
Untitled Document

Zpět na novinky

Článek do Pražské Pětky

04. 03. 2014

aneb záznam z návštěvy dvou MŠ Začít spolu na Praze 5

Školka by měla děti bavit, nestresovat, vést k samostatnosti, učit komunikaci s ostatními a umožnit jim co největší rozvoj ve všech oblastech.

Výbuch sopky na Praze 5 aneb čím se může tato městská část opravdu chlubit?

Vstupuji co nejnenápadněji do třídy v MŠ Kurandové a snažím se splynout s okolím někde v koutě, aby mé pozorování co nejméně rušilo. Prostředí třídy vyzývá k činnosti, láká k tvoření. Musím se držet, abych se neujala štětců, nůžek a nástrojů místo dětí. Ty se ve věkově smíšené třídě s paní učitelkou Gábinou vydávají do polského  lesa. Obklopeni větvičkami různých dřevin, šiškami a obrázky lesních plodů si vyslechly motivační příběh a čeká je tvoření v centrech aktivit. Skupina kluků se ujímá pilky, připevňuje si dlouhé kusy dřeva do svěráku a zručně je řeže na polínka. Rozdělují si mezi sebou práci, a tak někdo obsluhuje pilku, někdo srovnává a někdo odváží na vozíku. Dost si to užívají. Skupina kuchařů vaří – krájí, míchá, ochucuje a s údivem hledí na tvořící se lahůdky. Stavba lesa není jednoduchá, v týmu se sešli i cizojazyční pracovníci, se kterými je potřeba mluvit i pomocí rukou a nohou a překlad někdy selhává. Výsledek ale stojí za to. Les vytvořený do nejmenších detailů včetně hub, mechu, hnízda pro ptáčky i s vajíčky, láká k procházce. Ještě pár plyšových zvířat, která se v lese mohou objevit, a dílo je dokonáno. Po skončení práce děti hodnotí, jak se jim dařilo, co se nového naučily a zda je práce bavila.

Sběr dat pro článek na iDNES o tom, že děti při vstupu do ZŠ jsou nesoběstačné, nesamostatné a mnohdy nezvládají i základní sebeobsluhu, zcela jistě neprobíhal na této školce. Starší pomáhají mladším, ale všichni jsou vedeni k takové míře samostatnosti, jak jen to je možné. Každý si obsluhuje své jídlo sám, nalévá si polévku a já s napětím sleduji, zda nedojde k polití, rozlití, k nehodě. Nic. MŠ totiž pracuje podle vzdělávacího programu Začít spolu a je dokonce čerstvě držitelkou certifikátu „MŠ Začít spolu“. Ten je oceněním kvality pedagogické práce v tomto zařízení. Vzdělávací program, který je založený na partnerství rodiny a školy, na podpoření přirozené tvořivosti dětí, individualizaci práce pedagoga, ale i na učení se hodnotit svojí práci i ocenit práci druhých, komunikovat a vždy zohlednit různé potřeby a pohledy dětí, směřuje ve svém důsledku k dovednostem, po kterých se dnes volá a tak často dětem chybí. Program běží ve více než 30 zemích světa a jako jediný v ČR má i své mezinárodní standardy kvality práce učitele. Letos slaví program Začít spolu 20 let u nás!

Užívám si návštěvu i v další MŠ, která pracuje podle vzdělávacího programu Začít spolu na Praze 5  - MŠ „Slunéčko „Praha 5 – Košíře, Beníškové 988(odloučené pracoviště Naskové1214). Tentokrát sedím v koutě nejenom proto, abych nerušila, ale i proto, že se tiše stydím. Ti drobečkové zvládají vlajky evropských zemí o dost lépe, než já. Učí se letos postupně o vzdálených i blízkých krajích, a pak hrají velké vlajkové pexeso. Dnes je téma Itálie – paní učitelka děti zdraví buongiorno a ciao. Výbuch italské sopky Vesuv, který zasypal Pompeje, sleduji společně s dětmi v přímém přenosu, ocet a jedlá soda si užívají své chvilky slávy. Děti ani nedutají, z výsledku jsou nadšení – hřmění vulkánu, tryskání horké lávy a její následné vylévání do okolní krajiny! Lepší motivaci k práci a seznámení s Itálií si děti pro svou práci nemohly přát. Centra aktivit skrývají výrobu lahodného italského salátu s olivami, děti -kuchaři pracují v zástěrách a kuchařských čepicích a jejich šikovnost při práci s nožem prozrazuje, že dnes ho nedrží poprvé ani ti tříletí. Salát ochutnávám a následně si přidávám. V centru ateliér sleduji kresbu soptících sopek, jinde stavbu vulkánu z roztodivných materiálů i archeologickou práci se štětečky – je potřeba odhalit rozvaliny Pompejí z vrstev písku. Mám možnost si prohlédnout lávu z Etny, ale nejvíce se sytím spokojeným zájmem dětí o vše, co se kolem nich děje a čeho smějí být součástí. Zážitková pedagogika v akci!

Až Vám někdo bude tvrdit, že vztah dětí ke škole je podle OECD v České republice jeden z nejhorších na světě, že děti nevidí smysl v tom, co se učí a nelíbí se jim atmosféra a klima školy, buďte si jisti, že v těchto dvou školkách to neplatí!

 

Mgr. Markéta Literová, ředitelka Step by Step ČR, o.p.s.

 
 
Na začátek stránky
 
Adresa pro korespondenci:
Step by Step Česká republika, občanské sdružení
Kubelíkova 22
130 00 Praha 3
info@sbscr.cz Telefon/fax: 222 963 596