Steb by Step ČR, o.s.

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Cíle Step by Step ČR jsou napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity, napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice

Úvodní stránka
Zpět

Work for integration

Project Goals

The aim of the project was to help the integration of specific groups of the population threatened with social exclusion, especially Roma communities (which are disadvantaged on the job market because of their social situation and loss or absence of work habits) through employment and life-long learning. The project understood the characteristics of the targeted group and is based on their needs. The project leaded to the creation and strengthening of work habits and the independence of the targeted group from social benefits. The entire Roma community have been influenced indirectly (children have gained positive roll models and adults the motivation to participate in the work process), as well as the majority society (work teams, which newly employed someone from a different ethnic group).

The goal of the project was supported by the developments of the subjects and organizations engaged in programs for the social integration of people who are socially excluded or threatened with social exclusion, especially children and adolescents. The project included activities leading to the stabilization of these organizations and to the development of their services for clients threatened with social exclusion. The success of the targeted group was raised by various supporting activities as well.

 

Outputs

At the end of the project, 15 people from a specific group of the population threatened with social exclusion have had long-term and sustainable employment, where they had worked for 18 months at that time. The people for whom the project was intended have gained and developed their key knowledge, skills and abilities, which have allowed them integration into society and the workplace. 

SbS is in touch with the organizations employing the target group. SbS supports them in finding out the issues when some problem comes up. The organizations cooperating within this project we contact for other activities and following projects. SBS library is disposable for the target group and organizations as well.

The project was financed from the state budget of the Czech Republic within the United program document for Aim 3 of the region NUTS 2, capital city of Prague, co financed from the state budget of the Czech Republic, the budget of the capital city of Prague and the European social fund.

 
 
Na začátek stránky
 
Adresa pro korespondenci:
Step by Step Česká republika, občanské sdružení
Kubelíkova 22
130 00 Praha 3
info@sbscr.cz Telefon/fax: 222 963 596