Steb by Step ČR, o.s.

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Cíle Step by Step ČR jsou napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity, napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice

Úvodní stránka
Zpět

Implementation support of the Frame Education Program for elementary education – Skills and competences development needed for creation, realization and evaluation of School Education Program

Project aims:

-          to increase a quality of the teacher education system through the creation of teacher education methodology

-          to train school teams in modern teaching methods and forms focused on the work with the news school education programs

-          to implement into schools Differenced education

-          to support school team trough external supervision of their work

The main accent was given on the individual approach education and its aspects in the education process.

Project participants:

15 elementary schools (from whole Czech Republic except Prague) participated on this project during all 3 years.

Project outputs:

Education module Differenced education, Summer school, an abroad internship.

The long term cooperation with whole school teams was created within the project. The schools take part on the year round education activities of SbS as Summer school, supervision...etc.

The project was financed from the state budget of the Czech Republic within the United program document for Aim 1 of the region NUTS 2, co financed from the state budget of the Czech Republic and the European social fund.

 
 
Na začátek stránky
 
Adresa pro korespondenci:
Step by Step Česká republika, občanské sdružení
Kubelíkova 22
130 00 Praha 3
info@sbscr.cz Telefon/fax: 222 963 596