Steb by Step ČR, o.s.

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Cíle Step by Step ČR jsou napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity, napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice

Úvodní stránka
Zpět

Kurz mentorských dovedností Praha - Kunratice 22.-24.11.2013 Praha

Vážení přátele, zveme Vás na již dlouho očekávaný Základní kurz mentorských dovedností, který se uskuteční 22.-24. listopadu (pátek-neděle) v Praze, ZŠ Kunratice. Jedná se o 20-ti hodinový kurz, který je určen pro učitele všech stupňů, kteří přemýšlí o své další možné roli interního mentora na vlastní škole, kteří pracují jako "zavádějící učitelé" a potřebovali by rozšířit své dovednosti zejména v oblasti poskytování kolegiální podpory, zpětné vazby, mapování potřeb a v neposlední řadě pro ty, kteří vnímají přínost mentoringu pro svůj vlastní profesní rozvoj. Lektorkami kurzu budou PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. a MgA. Olga Králová, které mají s mentoringem, se zaváděním a poskytováním mentorské podpory na škole řadu zkušeností. Kurz je akreditovaný, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.


ZÁKLADNÍ KURZ MENTORSKÝCH DOVEDNOSTÍ

Vzdělávací kurz představuje mentoring jako individuální typ podpory, který je založen na partnerském přístupu a spolupráci mentora a menteeho (učitele). Mentoring je zcela orientován na podporu učitele, která vychází z učitelových potřeb, nikoli na kontrolu jeho práce. Umožňuje učitelům poznávat jiné přístupy, přináší expertízu a poučení, pomáhá překonávat problémy, získávat profesionální jistotu a posiluje odolnost vůči stresu.
Vzdělávací akce je určena zejména zkušeným učitelům z praxe, kteří mohou následně působit jako interní mentoři na vlastní škole.

Cíle a obsah kurzu:
Hlavním smyslem je získat, procvičit či zdokonalit mentorské dovednosti účastníků, ale i prozkoumat širší souvislosti, které ovlivňují práci mentora.
Účastníci se seznámí se základy mentoringu ve vzdělávání, prakticky si vyzkouší techniky a metody mentorské podpory pedagogů, seznámí se jak se zkušenostmi realizace mentoringu v zahraniční, tak se zkušenostmi se zaváděním mentorské podpory na českých školách.
Kurz je koncipován jako výcvik, jehož součástí jsou konkrétní příklady, pedagogické situace a případové studie z praxe účastníků.

Témata jednotlivých bloků:
 modely mentoringu u nás i v zahraničí,§ základní terminologie, hlavní principy mentoringu, role a kompetence mentora, kooperativní mentoring, reflektivní dialog
 stanovování cílů v mentoringu a§ model GROW, učitelské standardy, vyučovací styly učitelů
 nácvik§ pozorovacích a hodnotících dovedností při práci s videi, rozbor výuky
z hlediska obsahu vzdělávání a stanovování oborových cílů
 reflektivní metody§ a techniky, nácvik dotazování, simulace mentorského pohovoru, rozbor problematických situací v mentorské praxi
 sdílení a reflexe aktuálních§ zkušeností z mentorské praxe účastníků kurzu, závěrečné zhodnocení a reflexe kurzu


Organizace kurzu
Kurz se bude konat v aule ZŠ Kunratice, Předškolní 420/5, 148 00 Praha 4 - Kunratice, http://www.zskunratice.cz/
Spojení: Jvystoupit na zastávce U Tří svatých
65 /Cementárna Radotín - U Tří svatých - Kunratická škola - Jižní Město/
193 /Nádraží Vršovice - Poliklinika Budějovická - U Tří svatých - Kunratická škola - Šeberák/
293 /Poliklinika Budějovická - U Tří svatých - Kunratická škola - Litochlebské náměstí/ - všední dny
606 /Budějovická - U Tří svatých - Kunratická škola - Jesenice/ - noční linka
332 /Budějovická - U Tří svatých - Jílové u Prahy,náměstí/
335 /Budějovická - U Tří svatých - Kamenice, Kult.dům/
337 /Budějovická - U Tří svatých - Kamenice, Kult.dům/
http://spojeni.dpp.cz/ConnForm.aspx?tt=PID

MapaGPS: 50o0´40.0"N, 14o28´47.0"E

Časový rozvrh kurzu:
pátek 22. listopadu 13.00- 18.30
sobota 23. listopadu 9.00- 17.00
neděle 24. listopadu 9.00- 13.00
Zájemci si mohou objednat (v přihlášce nutno zaškrtnout) páteční oběd ve školní jídelně (před začátkem kurzu).

Cena 20-ti hodinového kurzu je 2.900,- Kč. Cena zahrnuje vlastní vzdělávání, dokument Kompetentní učitel 21.století, vzdělávací materiály, pronájem místnosti, obědy (pátek, sobota), drobné občerstvení v průběhu celého kurzu. Cena nezahrnuje cestovné a ubytování účastníků.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 17. listopadu 2013 na info@sbscr.cz. Následně Vám zašleme proforma fakturu s instrukcemi k platbě.

Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete v příloze. Pokud budete mít jakékoli dotazy, kontaktujte Mirku Škardovou, e-mail: mirka.skardova@sbscr.cz, tel: 603 967 765

 

 
 
Na začátek stránky
 
Adresa pro korespondenci:
Step by Step Česká republika, občanské sdružení
Kubelíkova 22
130 00 Praha 3
info@sbscr.cz Telefon/fax: 222 963 596