Steb by Step ČR, o.s.

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Cíle Step by Step ČR jsou napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity, napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice

Úvodní stránka

Mission, Programs

Step by Step Czech Republic is a non-profit organization that was established in 2001 as a centre for continuous development and implementation of the Step by Step Program (SbS Program has been implemented in Czech Republic since 1994) as well as other projects that focus on reform of the system of education and development of civil society.

SbS-Czech Republic provides training opportunities for professional enrichment to in-service, pre-service teachers and teacher training institutions. SbS CR has gained accreditation from the Ministry of Education for the further education of teachers and accreditation for verification of the quality of educational programs in SbS pre-schools and primary schools.

SbS-Czech Republic has run next the teacher oriented programs different education projects since 2001. The projects have 3 main directions: projects focused on Roma community integration; NGO professional development; Publishing for children, parents and teachers.

 

Mission

Step by Step Czech Republic supports the development of democratic society, improvement of quality and access to life-long education and motivates individual persons and communities to build a tolerant, multicultural society.

 

Program Areas

• Step by Step Program – child centered teacher methodology for preschool and primary school

• On-going professional development for teachers

• Inclusion and integration projects

• Professional development of NGOs

• Publishing for children, parents and teachers

 

Services

• Trainings, seminars, coaching, mentoring, supervision, summer schools

• Technical, organizational and methodological support to teachers, schools, NGOs and administrators

• Publishing

 
 
Na začátek stránky
 
Adresa pro korespondenci:
Step by Step Česká republika, občanské sdružení
Kubelíkova 22
130 00 Praha 3
info@sbscr.cz Telefon/fax: 222 963 596