Steb by Step ČR, o.s.

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Cíle Step by Step ČR jsou napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity, napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice

Úvodní stránka

21. 05. 2014 17:08

Letní škola Začít spolu 2014

Vážení přátelé, zveme Vás na letní školu Začít spolu, která se tentokráte uskuteční od 18. do 22. srpna 2014 v Liberci.

Tento základní prázdninový kurz je určen všem pedagogům základních a mateřských škol, kteří chtějí získat komplexní přehled o vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce. Ubytování pro účastníky bude zajištěno na VŠ kolejích, semináře se uskuteční v prostorách ZŠ Lesní v Liberci. Cena letní školy je 3 800 Kč. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na vzdělávání (pomůcky, materiály, pronájem, lektorné apod.), snídaně, obědy a drobné občerstvení během celé letní školy, ubytování na vysokoškolských kolejích. Jak se na letní školu přihlásit? Zašlete nejpozději do 20. června 2014 na adresu info@sbscr.cz své kontaktní údaje. Do hlavičky e-mailu napište letní škola Začít spolu. Následně Vám přijde e-mail s upřesňujícími informacemi ohledně možností platby, závazná přihláška apod. Přesný harmonogram a podrobnější informace o průběhu letní školy zašleme přihlášeným účastníkům do konce června. Letní škola zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne v Začít spolu, Podnětné prostředí třídy- centra aktivit, Integrovaná tematická výuka, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou, Metody a formy rozvíjejícího hodnocení apod. Všechny semináře jsou akreditovány MŠMT. Účastníci obdrží po absolvování letní školy osvědčení.. Semináře povedou zkušení lektoři, učitelé z praxe. Pokud budete mít jakékoli dotazy či budete potřebovat další upřesnění, kontaktujte prosím Mirku Škardovou, mirka.skardova@sbscr.cz, tel: 603 967 765

04. 03. 2014 11:52

Článek do Pražské Pětky

aneb záznam z návštěvy dvou MŠ Začít spolu na Praze 5

Školka by měla děti bavit, nestresovat, vést k samostatnosti, učit komunikaci s ostatními a umožnit jim co největší rozvoj ve všech oblastech.

Výbuch sopky na Praze 5 aneb čím se může tato městská část opravdu chlubit?

Vstupuji co nejnenápadněji do třídy v MŠ Kurandové a snažím se splynout s okolím někde v koutě, aby mé pozorování co nejméně rušilo. Prostředí třídy vyzývá k činnosti, láká k tvoření. Musím se držet, abych se neujala štětců, nůžek a nástrojů místo dětí. Ty se ve věkově smíšené třídě s paní učitelkou Gábinou vydávají do polského  lesa. Obklopeni větvičkami různých dřevin, šiškami a obrázky lesních plodů si vyslechly motivační příběh a čeká je tvoření v centrech aktivit. Skupina kluků se ujímá pilky, připevňuje si dlouhé kusy dřeva do svěráku a zručně je řeže na polínka. Rozdělují si mezi sebou práci, a tak někdo obsluhuje pilku, někdo srovnává a někdo odváží na vozíku. Dost si to užívají. Skupina kuchařů vaří – krájí, míchá, ochucuje a s údivem hledí na tvořící se lahůdky. Stavba lesa není jednoduchá, v týmu se sešli i cizojazyční pracovníci, se kterými je potřeba mluvit i pomocí rukou a nohou a překlad někdy selhává. Výsledek ale stojí za to. Les vytvořený do nejmenších detailů včetně hub, mechu, hnízda pro ptáčky i s vajíčky, láká k procházce. Ještě pár plyšových zvířat, která se v lese mohou objevit, a dílo je dokonáno. Po skončení práce děti hodnotí, jak se jim dařilo, co se nového naučily a zda je práce bavila.

Sběr dat pro článek na iDNES o tom, že děti při vstupu do ZŠ jsou nesoběstačné, nesamostatné a mnohdy nezvládají i základní sebeobsluhu, zcela jistě neprobíhal na této školce. Starší pomáhají mladším, ale všichni jsou vedeni k takové míře samostatnosti, jak jen to je možné. Každý si obsluhuje své jídlo sám, nalévá si polévku a já s napětím sleduji, zda nedojde k polití, rozlití, k nehodě. Nic. MŠ totiž pracuje podle vzdělávacího programu Začít spolu a je dokonce čerstvě držitelkou certifikátu „MŠ Začít spolu“. Ten je oceněním kvality pedagogické práce v tomto zařízení. Vzdělávací program, který je založený na partnerství rodiny a školy, na podpoření přirozené tvořivosti dětí, individualizaci práce pedagoga, ale i na učení se hodnotit svojí práci i ocenit práci druhých, komunikovat a vždy zohlednit různé potřeby a pohledy dětí, směřuje ve svém důsledku k dovednostem, po kterých se dnes volá a tak často dětem chybí. Program běží ve více než 30 zemích světa a jako jediný v ČR má i své mezinárodní standardy kvality práce učitele. Letos slaví program Začít spolu 20 let u nás!

Užívám si návštěvu i v další MŠ, která pracuje podle vzdělávacího programu Začít spolu na Praze 5  - MŠ „Slunéčko „Praha 5 – Košíře, Beníškové 988(odloučené pracoviště Naskové1214). Tentokrát sedím v koutě nejenom proto, abych nerušila, ale i proto, že se tiše stydím. Ti drobečkové zvládají vlajky evropských zemí o dost lépe, než já. Učí se letos postupně o vzdálených i blízkých krajích, a pak hrají velké vlajkové pexeso. Dnes je téma Itálie – paní učitelka děti zdraví buongiorno a ciao. Výbuch italské sopky Vesuv, který zasypal Pompeje, sleduji společně s dětmi v přímém přenosu, ocet a jedlá soda si užívají své chvilky slávy. Děti ani nedutají, z výsledku jsou nadšení – hřmění vulkánu, tryskání horké lávy a její následné vylévání do okolní krajiny! Lepší motivaci k práci a seznámení s Itálií si děti pro svou práci nemohly přát. Centra aktivit skrývají výrobu lahodného italského salátu s olivami, děti -kuchaři pracují v zástěrách a kuchařských čepicích a jejich šikovnost při práci s nožem prozrazuje, že dnes ho nedrží poprvé ani ti tříletí. Salát ochutnávám a následně si přidávám. V centru ateliér sleduji kresbu soptících sopek, jinde stavbu vulkánu z roztodivných materiálů i archeologickou práci se štětečky – je potřeba odhalit rozvaliny Pompejí z vrstev písku. Mám možnost si prohlédnout lávu z Etny, ale nejvíce se sytím spokojeným zájmem dětí o vše, co se kolem nich děje a čeho smějí být součástí. Zážitková pedagogika v akci!

Až Vám někdo bude tvrdit, že vztah dětí ke škole je podle OECD v České republice jeden z nejhorších na světě, že děti nevidí smysl v tom, co se učí a nelíbí se jim atmosféra a klima školy, buďte si jisti, že v těchto dvou školkách to neplatí!

 

Mgr. Markéta Literová, ředitelka Step by Step ČR, o.p.s.

17. 02. 2014 13:19

Vzdělávací nabídka pro ZŠ

Přihlašujte se prosíme na info@sbscr.cz, napište název akce, kód vybrané akce a kontakt na Vás. Děkujeme!

Nabídka vzdělávacích aktivit Step by Step ČR, o.p.s.

Březen –srpen 2014

Z01 Genetická metoda

Účastníci se seznámí s genetickou metodou čtení jako jednou ze strategií pro výuku prvopočátečního čtení a psaní na ZŠ.  Seznámí se s konkrétními postupy, jak vyučovat touto metodou, s nabídkou učebnic, knih a vhodných textů pro výuku čtení genetickou metodou. Vyzkouší si též různé aktivity a hry rozvíjející elementární čtení.

Termín: 8. března, 9.00-16.00

Místo: Praha 10, školící středisko InGarden, Nad Primaskou 292/45 (5 min od stanice metra A Strašnická)

Lektorka: Mgr. Radka Chaloupková, lektorka Začít spolu a učitelka ZŠ Radotín, která má dlouholeté zkušenosti s výukou genetické metody

Cena: 800 Kč (v ceně je zahrnuto lektorné, materiály pro účastníky, drobné občerstvení)

…………………………………………………………..

Z02 Program Začít spolu v kostce

Účastníci se seznámí se základními principy a filozofií vzdělávacího programu Začít spolu, s tím jak vypadá organizace dne ve třídě Začít spolu, s prostředím třídy, které je rozčleněno do tzv. center aktivit, s výchovně vzdělávacími  strategiemi uplatňovanými v tomto programu a v neposlední řadě i s možnostmi aktivní a partnerské spolupráce s rodinami dětí, které školu/třídu navštěvují. Účastníci budou mít možnost shlédnout též krátká videa z výuky učitelů. Tento seminář doporučujeme ideálně v kombinaci s akcí ZO3 Den ve třídě Začít spolu.

Termín: 2. dubna, 9.00- 16.00

Místo: Praha 10, školící středisko InGarden, Nad Primaskou 292/45 (5 min od stanice metra A Strašnická)

Lektorka: Mgr. Jana Sadilová, dlouholetá lektorka a mentorka Začít spolu, zkušená učitelka ZaS na ZŠ Horáčkova v Praze

Cena: 800 Kč (v ceně je zahrnuto lektorné, materiály pro účastníky, drobné občerstvení)

………………………………………………………..

Z03 Návštěva ve třídě Začít spolu ZŠ Angel, Praha 4

Nabízíme Vám jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo na základní škole, která má s realizací tohoto programu dlouholeté zkušenosti.  Budete mít možnost strávit celý den ve 3. třídě Začít spolu, pozorovat prostředí i výchovně vzdělávací procesy, zaznamenávat si své postřehy apod.

Po skončení návštěvy Vám bude p. učitelka k dispozici k reflexi celého dne, k zodpovězení Vašich případných otázek, k diskusi nad tématy, které Vás zajímají apod. Tento seminář doporučujeme ideálně v kombinaci s akcí Z02 Začít spolu v kostce.

Termín: 10.dubna, 8.00- 14.00

Místo: ZŠ Angel, Praha 4- Modřany, www.zsangel.cz

Lektorka/učitelka: Iva Nachlingerová

Cena: 600 Kč (v ceně je zahrnuto lektorné, materiály pro účastníky, drobné občerstvení)

………………………………………………………..

Z04 Základní kurz Začít spolu

Toto cyklické vzdělávání zahrnující dva dvoudenní víkendové semináře je určeno zejména novým zájemců z řad učitelů I.stupně ZŠ.

Základní kurz Začít spolu zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne v Začít spolu, Práce v centrech aktivit, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou, Hodnocení a sebehodnocení v Začít spolu apod.  Výhodou tohoto kurzu je, že se uskuteční přímo v prostorách třídy, která v tomto programu pracuje. Účastníci tak budou mít příležitost vidět reálné prostředí, portfolia dětí, zpracované integrované tematické celky, výstupy dětí ze skupinové i individuální práce.

Termín: 1. část 26.-27. dubna, 2. část 7.-8. června

Místo: ZŠ Praha- Radotín

Lektorka: Mgr. Radka Chaloupková, zkušená lektorka a učitelka Začít spolu na ZŠ Praha- Radotín

Cena: 4200 Kč (V ceně je zahrnuto lektorné, materiály pro účastníky, obědy, drobné občerstvení během celého semináře. Cena neobsahuje náklady spojené s ubytováním a cestovným účastníků. V případě zájmu můžeme zaslat kontakty na ubytovací zařízení v Radotíně.).

………………………………………………………..

Z05 Mentorský kurz

Základní kurz mentorských dovedností představuje mentoring jako jednu z forem profesního rozvoje. Cílem základního kurzu je seznámit účastníky s mentoringem jako jedním z typů individuální podpory učitelů, prakticky si vyzkoušet techniky a metody mentorské podpory pedagogů přímo v jejich praxi i při jejich dalším vzdělávání¸ seznámit se zkušenostmi realizace mentoringu v zahraničí i  se zkušenostmi se zaváděním mentorské podpory na českých školách.

Tato akce je určena zejména zkušeným učitelům I. a II. stupně ZŠ, pedagogům SŠ, výchovným poradcům, speciálním pedagogům apod.

Termín: 23.-25. května (20 vzdělávacích hodin)

Místo: Praha 10, školící středisko InGarden, Nad Primaskou 292/45 (5 min od stanice metra A Strašnická)  Lektorky: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., zaměřuje se na vzdělávání učitelů a ředitelů škol, na metody profesionálního rozvoje učitelů, mentoring, supervize, zabývá se také školním poradenstvím a školní psychologií; Mgr. Lucie Chaloupková, Centrum inovace andragogických studií, Ústav pedagogických věd FF MU, lektorka kurzů mentorské podpory

Cena: 2900 Kč (V ceně je zahrnuto lektorné, materiály pro účastníky, obědy, drobné občerstvení během celého semináře. Cena neobsahuje náklady spojené s ubytováním a cestovným účastníků.).

………………………………………………………..

Z06 Prázdninová letní škola Začít spolu

Tento základní prázdninový kurz, který se letos uskuteční již po dvacáté, je určen všem učitelům a ředitelům základních škol, kteří chtějí získat komplexní přehled o vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti jak podle programu ZaS pracovat ve třídě na I. stupni ZŠ či hledají inspirace pro vlastní výuku.

Letní škola zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne v Začít spolu, Integrovaná tematická výuka, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou, Metody a formy rozvíjejícího hodnocení apod.

Termín: 18.- 22. srpna

Místo: bude upřesněno

Lektoři: lektorský tým SbS ČR a zkušení učitelé z praxe

Cena: 5200 Kč (V ceně je zahrnuto lektorné, materiály pro účastníky, obědy, drobné občerstvení během celého semináře. Cena neobsahuje náklady spojené s ubytováním a cestovným účastníků.). V případě zájmu můžeme zaslat kontakty na ubytovací zařízení v místě konání LŠ.).

Jak se můžete na akci přihlásit?

Napište na e-mail info@sbscr.cz název, kód vybrané akce a kontakt na Vás. Následně Vám bude zaslán e-mail s potřebnými informacemi (o přesném místu a času konání, údaji pro osvědčení, způsobu platby, proforma faktura apod.)

Všechny akce jsou akreditované, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Pokud budete mít jakékoli dotazy k obsahu jednotlivých akcí či budete potřebovat další upřesnění, kontaktujte prosím Mirku Škardovou mirka.skardova@sbscr.cz, tel: 603 967 765

 

17. 02. 2014 13:17

Vzdělávací nabídka pro MŠ

Přihlašujte se prosíme na info@sbscr.cz, napište název akce, kód vybrané akce a kontakt na Vás. Děkujeme!

Nabídka vzdělávacích aktivit Step by Step ČR, o.p.s. Březen–srpen 2014

M01 Návštěva v mateřské škole Začít spolu

MŠ Kurandové, Praha 5

Nabízíme Vám jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo ve třídách mateřské školy, která má s realizací tohoto programu dlouholeté zkušenosti.  Budete mít možnost strávit celý den ve školce Začít spolu, pozorovat prostředí i výchovně vzdělávací procesy, zaznamenávat si své postřehy apod.

Po skončení návštěvy Vám bude p. učitelka k dispozici k reflexi celého dne, k zodpovězení Vašich případných otázek, k diskusi nad tématy, které Vás zajímají.

Termín: 13. března. 8.00- 13.00

Místo: MŠ Kurandové, Praha 5- Barrandov, http://www.mskurandove.cz/index-start.php

Cena: 600 Kč (v ceně je zahrnuto lektorné, materiály pro účastníky, drobné občerstvení)

…………………………………………………………..

M02 Návštěva v mateřské škole Začít spolu Motoláček, Praha 5

Nabízíme Vám jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu ve firemní MŠ, která je zřízena pro děti zaměstnanců FN Motol. Specifikum této MŠ je, že zajišťuje celodenní provoz pro děti od 2,5- 6/7 let. Po skončení návštěvy Vám bude p. ředitelka k dispozici k reflexi celého dne, k zodpovězení Vašich případných otázek, k diskusi nad tématy, které Vás zajímají.

Termín: 3. dubna, 8.00-13.00

Místo: MŠ Motoláček, Praha 5- Motol, http://www.motolacek.cz/

Cena: 600 Kč (v ceně je zahrnuto lektorné, materiály pro účastníky, drobné občerstvení)

…………………………………………………………..

M03 Setkání ředitelů MŠ Začít spolu

Cílem setkání bude:

- Ohlédnout se za 20letou historií programu,  zejména na jeho dopad do vzdělávacího systému, do výchovné a vzdělávací práce učitelů a povědomí rodičů.

- Představit Vám novinky a další inspirace pro Vaši práci, které vznikly v posledních letech v mezinárodní organizaci ISSA (International Step by Step Association), která zastřešuje všechny země, kde je program Začít spolu realizován.

- Nabídnout Vám dílnu a krátkou prezentaci zaměřenou na rozvoj matematických dovedností v předškolním věku - Vzdělávání orientované na budování schémat v matematice podle profesora Hejného, které vychází (stejně jako ZaS) z konstruktivistického pojetí, a které pomáhá dětem v přirozeném didaktickém prostředí dobře porozumět  pojmům, vztahům, situacím přičemž respektuje individualitu každého dítěte.

- Dát prostor pro vzájemné sdílení zkušeností, nápadů, materiálů, pro otázky, na které hledáte odpovědi apod.

Termín: 25. dubna, 9.30 -15.30

Místo: Praha 10, školící středisko InGarden, Nad Primaskou 292/45 (5 min od stanice metra A Strašnická)

Lektorky: Mgr. Markéta Literová, ředitelka SbS ČR, o.p.s., Mgr. Mirka Škardová, metodička programu Začít spolu, PhDr. Jana Slezáková, Ph.D., certifikovaná lektorka H-mat

Cena: 500 Kč (v ceně je zahrnuto lektorné, materiály pro účastníky, drobné občerstvení)

M04 Základní kurz Začít spolu

Tento intenzivní  základní kurz Začít spolu pro učitele MŠ zahrnuje následující semináře:

Principy a filozofie vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne v Začít spolu, Podnětné prostředí třídy - centra aktivity, Ranní setkávání a komunitní kruh, Integrovaná tematická výuka, Individualizace a Spolupráce s rodinou. Účastníci budou mít příležitost strávit část dne v MŠ, která v programu Začít spolu pracuje, seznámit se s dokumentem Kompetentní učitel 21. století, který představuje základní výchovně vzdělávací rámec programu Začít spolu, s dalšími materiály, které učitelé využívají ve své práci či shlédnout krátká videa z MŠ Začít spolu. Součástí kurzu je i samostudium. Pro obdržení certifikátu budou muset účastníci  vytvořit a ve své praxi vyzkoušet tematický celek, včetně plánu úkolů do center aktivit.

Termín: 5.- 7. května

Místo: Brno

Lektorka: Mgr. Věra Krejčová, Ph.D, dlouholetá lektorka a mentorka vzdělávacího programu Začít spolu, autorka knihy Vzdělávací program ZaS pro ZŠ, odborná asistentka na Katedře pedagogiky a psychologie na PdF UHK

Cena: 3800 Kč (V ceně je zahrnuto lektorné, materiály pro účastníky, obědy, drobné občerstvení během celého semináře. Účastníkům nabízíme možnost ubytování zdarma, přímo v MŠ, ve vlastním spacáku. K dispozici jsou sprchy, WC i kuchyňka. Tipy na další ubytování (penziony, hotely, internáty) Vám v případě Vašeho zájmu zašleme společně s potvrzením účasti. Doprava a ubytování je v režii účastníků).

…………………………………………………………..

M05 Jarní škola Začít spolu

Jarní škola v MŠ ve Slaném probíhá už 15. rokem. Rádi bychom účastníkům opět nabídli osvědčený model vzdělávání, který je kombinací seminářů a přímé praxe ve třídách Začít spolu.  Účastníci uvidí práci učitelů Začít spolu a budou se moci přímo zapojit do „života MŠ“.  Tento základní kurz je určen novým zájemcům o program ZaS a zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne v Začít spolu, Podnětné prostředí třídy - centra aktivity, Ranní setkávání a komunitní kruh, Integrovaná tematická výuka, Individualizace a Spolupráce s rodinou.

Akce se uskuteční přímo v prostorách MŠ U divadla ve Slaném.

Termín: 16.-20. června

Místo: Slaný http://msudivadla.skolkyslansko.cz/

Lektorka: Ola Jehlíková, dlouholetá lektorka a učitelka programu Začít spolu

Cena: 3800 Kč (V ceně je zahrnuto lektorné, materiály pro účastníky, obědy, drobné občerstvení během celého semináře. Účastníkům nabízíme možnost ubytování zdarma, přímo v MŠ, ve vlastním spacáku. K dispozici jsou sprchy, WC i kuchyňka. Tipy na další ubytování (penziony, hotely apod.) Vám v případě Vašeho zájmu zašleme společně s potvrzením účasti. Doprava a ubytování je v režii účastníků.). ……………………………………………………….

M06 Letní škola Začít spolu

Letní škola proběhne první prázdninový týden a uskuteční se přímo v prostorách mateřské školy a jeslí Raduška, které pracují v programu Začít spolu. Účastníci tak budou moci vidět prostředí tříd ZaS, včetně těch, které navštěvují děti od 1-3 let.

Tento základní kurz je určen novým zájemcům o program ZaS a zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne v Začít spolu, Podnětné prostředí třídy - centra aktivity, Ranní setkávání a komunitní kruh, Integrovaná tematická výuka, Individualizace a Spolupráce s rodinou.

Termín: 30. června- 4. července

Místo: Kadaň, http://raduska.kadan.cz/jesle

Lektorka: Mgr. Juliana Gardošová, dlouholetá lektorka a mentorka programu Začít spolu, ředitelka MŠ Beruška ve Frýdku-Místku, autorka knihy Vzdělávací  program Začít spolu pro předškolní vzdělávání

Cena: 3 800 Kč (V ceně je zahrnuto lektorné, materiály pro účastníky, obědy, drobné občerstvení během celého semináře. Účastníkům nabízíme možnost ubytování zdarma, přímo v MŠ, ve vlastním spacáku. K dispozici jsou sprchy, WC i kuchyňka. Zajištění jiného tipu ubytování a doprava je v režii účastníků.) ………………………………………………………..

Jak se můžete na akci přihlásit?

Napište na e-mail info@sbscr.cz název, kód vybrané akce a kontakt na Vás. Následně Vám bude zaslán

e-mail s potřebnými informacemi (o přesném místu a času konání, údaji pro osvědčení, způsobu platby, proforma faktura apod.)

Všechny akce jsou akreditované, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

 

Pokud budete mít jakékoli dotazy k obsahu jednotlivých akcí či budete potřebovat další upřesnění, kontaktujte prosím Mirku Škardovou, mirka.skardova@sbscr.cz, tel: 603 967 765

17. 02. 2014 11:07

ZŠ Mníšek pod Brdy hledá učitele Začít spolu

inzerát

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MNÍŠEK POD BRDY, OKR. PRAHA ZÁPAD

Komenského 420

přijme od září kvalifikovaného učitele/ku pro 1. stupeň, do třídy s programem „Začít spolu“.

 

- požadujeme kreativitu, samostatnost a smysl pro týmovou práci

- vhodné i pro absolventy

-   pracujeme s genetickou metodou, vyučujeme matematiku podle prof. Hejného.

 

Kontaktní osoby:

Michaela Pažoutová, ředitelka, tel. 775 602 008, pazoutova.michaela@zsmnisek.cz

 

Kamila Látalová, zástupkyně pro 1. st., tel. 774 021 180, latalova.kamila@zsmnisek.cz

04. 12. 2013 15:40

Nabídka pro střední školy

Vážení kolegové, Občanské sdružení Step by Step Vám nabízí unikátní komplexní celoroční projekt Předsudky jsou OUT.

Tento projekt je určen optimálně pro jeden třídní kolektiv vyššího stupně střední školy s učitelským doprovodem.

Projekt je zaměřen na podporu a integraci příslušníků národnostních menšin a lidí s ruzným druhem a stupněm znevýhodnění při začleňování do společnosti.

Projekt Předsudky jsou OUT byl pilotně ověřen od srpna 2009 do srpna 2012 na 12 středních školách z 12 krajů naší republiky. Více informací naleznete na stránkách projektu www.predsudkyjsouout.cz

Pro realizaci tohoto projektu máme k dispozici velmi zkušený lektorský sbor.

V případě Vašeho zájmu se neváhejte na nás obrátit a případné otázky Vám rádi zodpovíme.

1) Jak Je to s předsudky?

Kurz je rozdělen na 2 třídenní bloky. (celkem 52 hodin)

Oba bloky jsou zajištěny výjezdní formou = zajištěno ubytování a strava ve vhodném objektu do 30 km od města/obce zapojené školy.
Časový odstup mezi bloky je cca 3 týdny.


Cílem kurzu je, aby účastníci:


Kurz pracuje jak s tématem stereotypního jednání k diskriminací nejvíce ohroženým skupinám (diskriminace na základě etnického původu, zdravotního stavu, věku, pohlaví, náboženství a sexuální orientace), tak s tématem utváření předsudků vůči jedincům vybočujícím z „průměru“.

Kurz pracuje s vlastními zkušenostmi a názory účastníků zážitkovou formou.

2) Jak se žije národnostním a etnickým menšinám v ČR?

Dvoudenní seminář (2 x 6 hodin)

Časový odstup od 1.kurzu je cca 1 měsíc.


Cílem semináře je zvýšit informovanost:

· mechanismech sociálního vyloučení

· programech integrace

3) Projekty...jak na ně?

Dvoudenní kurz (2 x 6 hodin)
Časový odstup od 2.semináře bude cca 1 měsíc.


Cílem semináře je, aby účastníci :

naučili se pracovat se základními principy projektového řízení

4) Podpora studentských projektů

4 jednodenní semináře/supervize (4 x 6 hodin)

Na kurz Projekty...jak na ně? navazují 4 jednodenní semináře/supervize, během kterých studenti vytvoří  a zrealizují vlastní projekty, které budou svým zaměřením podporovat boj proti rasismu, xenofobii a sociálnímu vyloučení.

5) Studentské projekty... jaké byly?

Dvoudenní kurz (2 x 6 hodin)

Kurz se bude konat na konci školního roku po realizaci studentských projektů.

Cílem kurzu je, aby účastníci:

6) Závěrečná prezentace (6 hodin)

Na závěr účasti v projektu budou studenti prezentovat své projekty a zkušenosti z projektu Předsudky jsou OUT před veřejností ve svém městě/obci.

28. 02. 2013 11:29

Mentoring

Tisková zpráva

Učitelé zapojení v projektu „Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce“ hodnotili, co jim přinesla mentorská podpora

Nabídka mentoringu byla v projektu  „Podpora učitelů ve zvyšování kvality pedagogické práce",  realizovaném občanským sdružením Step by Step ČR, o.s určena učitelům, kteří prošli řadou seminářů a kurzů, ale chyběla jim zpětná vazba a sdílení toho, jak se jim daří aplikovat získané znalosti dovednosti do jejich praxe a náhled z vnějšku na jejich výuku. Na jednom z pravidelných setkání projektových škol ke konci projektu se učitelé ohlédli za tím, co jim tato individuální podpora dala.

Jak mentoring probíhal? Mentor s učitelem absolvovali několik společných setkání. Na prvním z nich pojmenovali „problém“, na jehož řešení chtěl učitel (mentee) pracovat,  a společně stanovili, na co by se měl mentor zaměřit. Na dalších schůzkách následovalo vždy pozorování mentora ve třídě, následný rozbor konkrétních situací a vyhodnocení posunů.

Učitelé, kteří nabízenou službu využili, k ní přistupovali z různých důvodů a s různými očekáváními. Někteří byli motivováni touhou pracovat na sobě, na zlepšení a zefektivnění vlastní práce, hledali pozitivní podporu a pomoc při řešení problémů ve třídě, jiné přivedla k mentoringu náhoda či zvědavost, některým nařídilo využití takové formy podpory vedení školy.

Řada učitelů musela dle vlastních slov překonat obavy z neznámého, z časové  náročnosti takové služby nebo dokonce strach z možného poučování či “kontroly” ve třídě. Podobné obavy se nenaplnily a i přes rozdílné výchozí očekávání nakonec účastníci hodnotili práci s mentorem jako velmi prospěšnou.

Ocenili zejména neutralitu mentorů, jejich příjemné a taktní jednání a nezatíženost prostředím školy.

Při spolupráci mi velmi pomohlo vědomí, že je mentor odjinud, ze zcela jiného prostředí, nepřišel mě do třídy kontrolovat, ale jen pozorovat a naslouchat, vědomí, že to, co řeknu, nebude použito proti mně. A právě v tom se dle mého soudu liší mentoring od hospitací”, uvádí jedna z účastnic projektu.

 

A jaké byly konkrétnétní oblasti, v nichž se jednotliví účastníci posunuli?  Někteří vnímají svou větší připravenost a zlepšení organizovanosti výuky, u jiných došlo k posunu v pozitivnějším vnímání sebe sama, ve snaze více na sobě pracovat, být spokojenější, více “v pohodě”.

Řada účastníků ocenila, že jim byla pomoc ušita přímo na míru s ohledem na prostředí třídy a možnosti žáků. Mentoring posílil jejich zájem o hledání různých způsobů a metod práce a zamýšlení se nad tím, jak v daném prostředí třídy fungují.

 

Očekávání účastníků se nenaplnila tehdy, když od mentorů očekávali konkrétní návody a nápady do hodin; mentoři své svěřence pouze navádějí na správnou cestu, případně je “popostrčí”, pomohou. I v tom spočívá podstata mentoringu - mentor odpovídá za podporu, facilitaci a společné učení, za to, co se naučí je pak odpovědný sám učitel.

Učitelům, kteří mentorskou podporou prošli, také v mnoha případech chyběla možnost sdílet své zkušenosti s kolegy, s širší částí pedagogického sboru, v některých případech by ocenili i větší podporu ze strany vedení.

Z každé školy totiž mentorskou podporou prošli 2-3 učitelé, což mnozí účastníci hodnotili jako nedostačující. Napříště by tedy bylo vhodné  zapojit větší část pedagogického sboru a zároveň rozšířit i počet setkání každého učitele s mentorem.

Cílem projektu, v němž bylo zapojeno celkem 13 škol ze Středočeského, Ústeckého a Jihomoravského kraje a který je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky, bylo podpořit kompetence učitelů v zavádění inovativních výchovně vzdělávacích strategií do výuky a k vytváření podmínek pro zajištění individuálního přístupu k žákům. Projekt, jehož realizace končí v únoru 2013, školám nabídl i ucelený blok vzdělávání a další formy individuální podpory (konzultace a supervize). Mentorskou podporu učitelů zajišťoval tým o.s. JOB.

 

Kontakt:

Lenka Vyčichlová, koordinátorka projektu

Step by Step ČR, o. s.

Bubenská 1

170 00 Praha 7

T: +420 774 380 123, +420 222 963 596

E-mail: lenka.vycichlova@sbscr.cz

www.sbscr.cz/podpora-ucitelu 

 

 

04. 10. 2012 7:41

Nové číslo časopisu Začít spolu (podzim/zima)

poslední číslo

16. 07. 2012 13:20

Nová adresa

Step by Step ČR, o.s. je od července na nové adrese Bubenská 1477/1, Praha 7 Holešovice, 170 00

Step by Step ČR, o.s. je od července na nové adrese Bubenská 1447/1, Praha 7 Holešovice, 170 00

Vyměnili jsme Prahu 3 za Prahu 7, žižkovskou atmosféru v tmavém bytě za funkcionalistickou plnou světla a prostoru.

23. 12. 2011 12:53

Hledáte nejvhodnější školu pro Vaše dítě?

Základní školy chystají zápisy a Vy přemýšlíte, která škola bude pro Vaše dítě ta pravá. Je Vaše dítě výjimečné? Chcete, aby se Vaše dítě do školy těšilo? Chcete, aby Vaše dítě bylo samostatné a zodpovědné? Chcete mít vliv na dění ve třídě a ve škole? Líbí se Vašemu dítěti a Vám prostředí třídy a školy?

Vzdělávací program Začít spolu zdůrazňuje především individuální přístup k dítěti a partnerství školy, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Filozofie a obecná metodologie vzdělávacího programu Začít spolu vychází z těchto obecných předpokladů:

Jedná se o program, který představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě, klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje i inkluzi dětí se speciálními potřebami (dětí nadprůměrně nadaných, dětí s vývojovými poruchami, dětí s postižením, děti se specifickými poruchami učení; velmi se osvědčuje u dětí z různých etnických menšin). Využívá projektového učení, integrovanou tematickou výuku (celostní přístup k učení) a podnětného prostředí ve třídě (netradiční členění třídy do tzv. center aktivit), kdy vychází také z předpokladu přirozeného (emergenčního) procesu učení ve vhodném a na podněty bohatém prostředí. Pracuje také se sebehodnocením (prostřednictvím portfolií a vlastních řízených aktivit, např. ranní kruh, hodnotící kruh) dětí, což posiluje pozitivní motivaci dětí k aktivnímu a samostatnému učení. Práce v tzv. centrech aktivit od raného věku dítěte podporuje prostřednictvím vlastní aktivity dítěte rozvoj jeho kognitivních dovedností (vše si může samo zkusit, je vedeno k tomu, aby se samo rozhodovalo, komunikovalo, vyjadřovalo svoje myšlenky, pocity, přání) a to přirozeným způsobem v běžných denních činnostech. Veliká pozornost se věnuje také rozvíjení jazykových kompetencí a čtenářské gramotnosti.

Více o programu Začít spolu , historii, seznam škol Začít spolu a třeba i popis třídy. Zajímavé a užitečné informace najdete i v jednotlivých číslech časopisu Začít spolu (i např. članek maminky o tom, jak prosadila v místní škole výuku podle vzdělávacího programu Začít spolu.

22. 12. 2011 16:21

fotky z oslavy 10 let Step by Step ČR,o.s.

Malá vizuální vzpomínka na oslavu 10 let Step by Step ČR,o.s.

Fotky k prohlédnutí jsou zde.

Děkujeme všem, kteří slavili s námi. Zvláštní poděkování patří těm, kteří svými finančními dary podpořili vydávání časopisu Začít spolu.

20. 12. 2011 11:15

Nový projekt pro mateřské školy Plzeňského kraje

Začali jsme realizovat nový projekt pro mateřské školy Plzeňského kraje, projekt Inkluzivním vzděláváním k autenticitě prostředí mateřských škol.

Chcete zlepšit či aktualizovat svůj školní vzdělávací program?

Řešíte, jak uplatnit individuální přístup k dětem v přeplněné třídě MŠ?

Integrujete ve vaší MŠ děti se zdravotními,sociálními či jazykovými handicapy?

Chcete se seznámit s nejnovějšími trendy předškolní pedagogiky?

Cítíte rezervy ve spolupráci s rodinami dětí?

Přemýšlíte, jak vytvořit podnětné prostředí ve vaší třídě MŠ?

 

Pedagogům MŠ v Plzeňském kraji, kteří přemýšlí o těchto otázkách a mají zájem o zvyšování své profesní kvalifikace, je určen náš nový projekt Inkluzivním vzděláváním k autenticitě prostředí mateřských škol. Osobnostní a individualizované pojetí výchovy, inkluzivní přístup, zejména ve vztahu k dětem se sociokulturním handicapem, a vytváření prostředí pro aktivní účast dítěte, rodiče a širší komunity, budou hlavními tématy systematického vzdělávání , které přispěje ke zvýšení kvality práce pedagoga. V projektu bude realizována služba mentora zajišťující průběžnou odbornou podporu v procesu inovací přímo na pracovišti pedagoga. Účastníci se rovněž podívají za příklady dobré praxe a budou spolutvůrci pedagogických nástrojů k uplatňování individualizace i audiovizuálních a tištěných metodických materiálů, s nimiž budou pracovat také po skončení projektu. V rámci projektu vznikne síť spolupracujících MŠ  Plzeňského kraje.   

Projekt realizujeme v době od 1. prosince 2011 do 31. ledna 2013.

Bližší informace o projektu najdete v sekci Projekty a činnosti. S vašimi dotazy se můžete obracet na koordinátorku projektu Ivetu Pasákovou, iveta.pasakova@sbscr.cz, mobil 774380124.

Přihlášku k účasti do projektu si můžete stáhnout zde

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

08. 12. 2011 12:27

Hledá se učitel/ka Začít spolu!

ZŠ Praha 5 - Radotín příjme od 3.1.2012 pedagoga pro 3. třídu do programu Začít spolu. Kontakt: bohacova@skola-radotin.cz, tel.: 227031054(linka 21).

14. 11. 2011 11:32

Seznam škol Začít spolu aktualizován

Aktualizovaný seznam je výsledkem telefonického průzkumu mezi školami.

Kompletní seznam škol Začít spolu naleznete ZDE. V seznamu jsou školy, které pracují podle ZaS v různých stupních, některé školy využívají jen prvky.

11. 11. 2011 10:44

Základní kurz mentorských dovedností

V katalogu vzdělávání SbS ČR najdete podrobnější informace a přihlášku na základní kurz mentorských dovedností, který se uskuteční 13.-15. ledna 2012 v Praze. Lektorkou bude Dawn Tankersley (USA), hlavní metodička International Step by Step Association (ISSA), spoluautorka dokumentu "Kompetentní učitel 21. století" a mezinárodní školitelka mentorů. Překlad bude zajištěn.

Litujeme, ale kurz už je zcela obsazen!!!!

Dotovaný kurz je určen přednostně všem zkušeným učitelům a ředitelům mateřských a základních škol Začít spolu, kteří mají zájem na svém dalším profesním rozvoji, chtějí podporovat učitele na své vlastní škole či spolupracovat s pedagogy na dalších školách a znají (a ve své praxi se řídí) Mezinárodním profesním rámcem kvality ISSA: Kompetentní učitel 21. století.

Účastníci se seznámí se základy mentoringu ve vzdělávání. Obsahem kurzu budou mimo jiné: pravidla zpětné vazby, mentorské rozhovory → jak vést strukturovaný rozhovor s učitelem, jak mu poskytovat konkrétní a efektivní zpětnou vazbu s ohledem na naplňování stanovených kritérií, jak učitele podporovat a systematicky s ním pracovat na zvyšování kvality jeho práce, různá reflektivní cvičení, modelové situace, pozorování (videoukázky ze tříd), apod.

 

 

 

01. 11. 2011 20:59

Intenzivní kurz Začít spolu pro MŠ

Třídenní intenzivní kurz na téma Začít spolu a emoční a sociální vývoj dítěte již 25.- 27.11. v MŠ Pohádka Hostivice (Praha - západ).

Kurz je určen jak učitelkám, vedoucím učitelkám a ředitelkám MŠ, které chtějí získat základní přehled o vzdělávacím programu Začít spolu a zejména praktické dovednosti a zkušenosti, které budou moci využít s dětmi ve své třídě, tak i ostatním předškolním pedagogům, rodičům, asistentům apod.,  kteří se zajímají o výše uvedená témata.

Více informací ZDE

16. 10. 2011 14:27

Setkání škol Začít spolu 4. 11. 2011 v Praze.

Na listopadovém setkání základních a mateřských škol Začít spolu bude představeno logo programu Začít spolu, uvidíte ukázky z nového filmu "Den ve třídě Začít spolu" a mnoho dalšího. Přihlaště se prostřednictvím našeho katalogu. Těšíme se na Vás!

Datum: 4. 11. 2011 od 9:30 do 14:30 hod.

Místo: Aula PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 2 (tram Jana Masaryka)

Nástin programu:

. představení nového loga vzdělávacího programu Začít spolu
· ukázky z nového filmu „ Den ve třídě Začít spolu"
· seznámení s dokumentem Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA - od našeho posledního setkání byla původní verze aktualizována, podrobně rozpracována a doplněna o konkrétní příklady dobré praxe. Stále se jedná o výjimečný a v současné době jediný
materiál v České republice, který se do hloubky zabývá kvalitou práce učitele a nabízí uplatnění v jeho práci, v hospitační a evaluační práci ředitele, napomáhá profilaci školy apod.
· představení možností zapojení a rozvoje jednotlivých škol v rámci sítě škol Začít spolu a
nabídka aktivní účasti v rámci různých tematických pracovních skupin
· nabídku dalšího vzdělávání (nejen) pro učitele Začít spolu (včetně poradenství či partnerství
při využití možnosti čerpání finančních prostředků na některé semináře) a kurzy Začít spolu
v rámci EU peníze školám (šablony zejména pro oblasti čtenářská gramotnost, inkluzivní
vzdělávání), semináře pro školní týmy, pedagogy - viz Katalog vzdělávacích akcí www.sbscr.cz.

Oficiální pozvánku na akci si můžete stáhnout ZDE.

16. 10. 2011 14:21

Nové číslo časopisu Začít spolu !

Právě vyšlo již třetí číslo časopisu Začít spolu !

Naleznete jej na našich stránkách v sekci Začít spolu nebo ZDE

Třetí číslo je ve zcela novém designu, které vychází z nového loga programu zAčít spolu. Pokud si přejete dostávat časopis Začít spolu přímo do Vaší e-mailové schránky, napište na anna.veselkova@sbscr.cz.

16. 10. 2011 14:20

Začít spolu

Souhrn informací ke vzdělávacímu programu Začít spolu.

Novinky ze Začít spolu

Setkávání škol Začít spolu

Časopis Začít spolu

Logo Začít spolu

Informace o programu

Historie programu

Průběh jednoho dne v Začít spolu

Prostředí třídy

Individualizace

Aktivní spolupráce s rodinou

Seznam škol Začít spolu

Publikace k Začít spolu

Výzkumy

10. 10. 2011 11:20

Nové číslo časopisu Začít spolu !

Právě vyšlo již třetí číslo časopisu Začít spolu !

Naleznete jej na našich stránkách v sekci Začít spolu nebo ZDE

Třetí číslo je ve zcela novém designu, které vychází z nového loga programu zAčít spolu. Pokud si přejete dostávat časopis Začít spolu přímo do Vaší e-mailové schránky, napište na anna.veselkova@sbscr.cz.

Další Poslední strana

 
 
Na začátek stránky
 
Adresa pro korespondenci:
Step by Step Česká republika, občanské sdružení
Kubelíkova 22
130 00 Praha 3
info@sbscr.cz Telefon/fax: 222 963 596