Steb by Step ČR, o.s.

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Cíle Step by Step ČR jsou napomáhat vytvoření otevřené společnosti vzdělání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělání učitelů rozdílných typů, úrovní škol a komunity, napomáhat vytvoření systému inkluzivního vzdělávání v České republice

Úvodní stránka
Untitled Document

Zpět na novinky

Vzdělávací nabídka pro ZŠ

17. 02. 2014

Přihlašujte se prosíme na info@sbscr.cz, napište název akce, kód vybrané akce a kontakt na Vás. Děkujeme!

Nabídka vzdělávacích aktivit Step by Step ČR, o.p.s.

Březen –srpen 2014

Z01 Genetická metoda

Účastníci se seznámí s genetickou metodou čtení jako jednou ze strategií pro výuku prvopočátečního čtení a psaní na ZŠ.  Seznámí se s konkrétními postupy, jak vyučovat touto metodou, s nabídkou učebnic, knih a vhodných textů pro výuku čtení genetickou metodou. Vyzkouší si též různé aktivity a hry rozvíjející elementární čtení.

Termín: 8. března, 9.00-16.00

Místo: Praha 10, školící středisko InGarden, Nad Primaskou 292/45 (5 min od stanice metra A Strašnická)

Lektorka: Mgr. Radka Chaloupková, lektorka Začít spolu a učitelka ZŠ Radotín, která má dlouholeté zkušenosti s výukou genetické metody

Cena: 800 Kč (v ceně je zahrnuto lektorné, materiály pro účastníky, drobné občerstvení)

…………………………………………………………..

Z02 Program Začít spolu v kostce

Účastníci se seznámí se základními principy a filozofií vzdělávacího programu Začít spolu, s tím jak vypadá organizace dne ve třídě Začít spolu, s prostředím třídy, které je rozčleněno do tzv. center aktivit, s výchovně vzdělávacími  strategiemi uplatňovanými v tomto programu a v neposlední řadě i s možnostmi aktivní a partnerské spolupráce s rodinami dětí, které školu/třídu navštěvují. Účastníci budou mít možnost shlédnout též krátká videa z výuky učitelů. Tento seminář doporučujeme ideálně v kombinaci s akcí ZO3 Den ve třídě Začít spolu.

Termín: 2. dubna, 9.00- 16.00

Místo: Praha 10, školící středisko InGarden, Nad Primaskou 292/45 (5 min od stanice metra A Strašnická)

Lektorka: Mgr. Jana Sadilová, dlouholetá lektorka a mentorka Začít spolu, zkušená učitelka ZaS na ZŠ Horáčkova v Praze

Cena: 800 Kč (v ceně je zahrnuto lektorné, materiály pro účastníky, drobné občerstvení)

………………………………………………………..

Z03 Návštěva ve třídě Začít spolu ZŠ Angel, Praha 4

Nabízíme Vám jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu přímo na základní škole, která má s realizací tohoto programu dlouholeté zkušenosti.  Budete mít možnost strávit celý den ve 3. třídě Začít spolu, pozorovat prostředí i výchovně vzdělávací procesy, zaznamenávat si své postřehy apod.

Po skončení návštěvy Vám bude p. učitelka k dispozici k reflexi celého dne, k zodpovězení Vašich případných otázek, k diskusi nad tématy, které Vás zajímají apod. Tento seminář doporučujeme ideálně v kombinaci s akcí Z02 Začít spolu v kostce.

Termín: 10.dubna, 8.00- 14.00

Místo: ZŠ Angel, Praha 4- Modřany, www.zsangel.cz

Lektorka/učitelka: Iva Nachlingerová

Cena: 600 Kč (v ceně je zahrnuto lektorné, materiály pro účastníky, drobné občerstvení)

………………………………………………………..

Z04 Základní kurz Začít spolu

Toto cyklické vzdělávání zahrnující dva dvoudenní víkendové semináře je určeno zejména novým zájemců z řad učitelů I.stupně ZŠ.

Základní kurz Začít spolu zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne v Začít spolu, Práce v centrech aktivit, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou, Hodnocení a sebehodnocení v Začít spolu apod.  Výhodou tohoto kurzu je, že se uskuteční přímo v prostorách třídy, která v tomto programu pracuje. Účastníci tak budou mít příležitost vidět reálné prostředí, portfolia dětí, zpracované integrované tematické celky, výstupy dětí ze skupinové i individuální práce.

Termín: 1. část 26.-27. dubna, 2. část 7.-8. června

Místo: ZŠ Praha- Radotín

Lektorka: Mgr. Radka Chaloupková, zkušená lektorka a učitelka Začít spolu na ZŠ Praha- Radotín

Cena: 4200 Kč (V ceně je zahrnuto lektorné, materiály pro účastníky, obědy, drobné občerstvení během celého semináře. Cena neobsahuje náklady spojené s ubytováním a cestovným účastníků. V případě zájmu můžeme zaslat kontakty na ubytovací zařízení v Radotíně.).

………………………………………………………..

Z05 Mentorský kurz

Základní kurz mentorských dovedností představuje mentoring jako jednu z forem profesního rozvoje. Cílem základního kurzu je seznámit účastníky s mentoringem jako jedním z typů individuální podpory učitelů, prakticky si vyzkoušet techniky a metody mentorské podpory pedagogů přímo v jejich praxi i při jejich dalším vzdělávání¸ seznámit se zkušenostmi realizace mentoringu v zahraničí i  se zkušenostmi se zaváděním mentorské podpory na českých školách.

Tato akce je určena zejména zkušeným učitelům I. a II. stupně ZŠ, pedagogům SŠ, výchovným poradcům, speciálním pedagogům apod.

Termín: 23.-25. května (20 vzdělávacích hodin)

Místo: Praha 10, školící středisko InGarden, Nad Primaskou 292/45 (5 min od stanice metra A Strašnická)  Lektorky: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D., zaměřuje se na vzdělávání učitelů a ředitelů škol, na metody profesionálního rozvoje učitelů, mentoring, supervize, zabývá se také školním poradenstvím a školní psychologií; Mgr. Lucie Chaloupková, Centrum inovace andragogických studií, Ústav pedagogických věd FF MU, lektorka kurzů mentorské podpory

Cena: 2900 Kč (V ceně je zahrnuto lektorné, materiály pro účastníky, obědy, drobné občerstvení během celého semináře. Cena neobsahuje náklady spojené s ubytováním a cestovným účastníků.).

………………………………………………………..

Z06 Prázdninová letní škola Začít spolu

Tento základní prázdninový kurz, který se letos uskuteční již po dvacáté, je určen všem učitelům a ředitelům základních škol, kteří chtějí získat komplexní přehled o vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti jak podle programu ZaS pracovat ve třídě na I. stupni ZŠ či hledají inspirace pro vlastní výuku.

Letní škola zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne v Začít spolu, Integrovaná tematická výuka, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou, Metody a formy rozvíjejícího hodnocení apod.

Termín: 18.- 22. srpna

Místo: bude upřesněno

Lektoři: lektorský tým SbS ČR a zkušení učitelé z praxe

Cena: 5200 Kč (V ceně je zahrnuto lektorné, materiály pro účastníky, obědy, drobné občerstvení během celého semináře. Cena neobsahuje náklady spojené s ubytováním a cestovným účastníků.). V případě zájmu můžeme zaslat kontakty na ubytovací zařízení v místě konání LŠ.).

Jak se můžete na akci přihlásit?

Napište na e-mail info@sbscr.cz název, kód vybrané akce a kontakt na Vás. Následně Vám bude zaslán e-mail s potřebnými informacemi (o přesném místu a času konání, údaji pro osvědčení, způsobu platby, proforma faktura apod.)

Všechny akce jsou akreditované, účastníci obdrží osvědčení o absolvování.

Pokud budete mít jakékoli dotazy k obsahu jednotlivých akcí či budete potřebovat další upřesnění, kontaktujte prosím Mirku Škardovou mirka.skardova@sbscr.cz, tel: 603 967 765

 

 
 
Na začátek stránky
 
Adresa pro korespondenci:
Step by Step Česká republika, občanské sdružení
Kubelíkova 22
130 00 Praha 3
info@sbscr.cz Telefon/fax: 222 963 596