Prací za integrací

Podpora profesního rozvoje znevýhodněných skupin prostřednictvím rekvalifikačního kurzu, dalšího vzdělávání a následného zaměstnání

 Česky|  English
Přihlášení
Zavři

Hledáte kvalifikovaného lektora volného času? Pokud jste z Prahy a pracujete s dětmi a mládeží v mimoškolních aktivitách, nabízíme Vám spolu s lektorem volného času i balíček další podpory. Pro bližší info kontaktujte Mgr. Kamilu Jiřištovou, tel. 222 964 137, mobil 739 270 284.

 

Inzerát v souboru PDF

Vítejte na stránkách projektu Prací za integrací. Tento projekt integruje naše spoluobčany ohrožené sociálním vyloučením do pracovního procesu a do procesu vzdělávání. Vytváří a podporuje vznik a rozvoj pracovních míst lektorů volného času ve školách a neziskových organizacích.

Nabízíme Vám, čtenářům, být u toho.

Prací za integrací

(zkrácený název projektu Podpora profesního rozvoje znevýhodněných skupin prostřednictvím rekvalifikačního kurzu, dalšího vzdělávání a následného zaměstnání)

Cíle projektu

Na konci projektu bude mít 15 lidí ze specifické skupiny obyvatelstva ohrožené sociální exkluzí trvalé a udržitelné pracovní místo, kde v tu dobu již budou pracovat 18 měsíců. Lidé, pro které je projekt určen, získají a rozvinou své klíčové znalosti, dovednosti a schopnosti, které jim umožní sociální a pracovní začlenění.

Komu je projekt určen

Projekt je určen znevýhodněným skupinám obyvatelstva ohroženým sociální exkluzí.

Obsah projektu

Projektovým záměrem je pomoci integraci specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí, zejména romských komunit (které jsou znevýhodněni při vstupu na trh práce z důvodů sociální situace a ztráty či absence pracovních návyku) prostřednictvím zaměstnání a celoživotního vzdělávání. Projekt chápe specifika cílové skupiny a vychází z jejích potřeb. Projekt povede k vytváření a upevňování pracovních návyků a k nezávislosti cílové skupiny na sociálních dávkách. Nepřímo bude ovlivněna i celá romská komunita (děti získají pozitivní vzory a dospělí motivaci k zapojení se do pracovního procesu) i majoritní společnost (pracovní týmy, které budou nově zaměstnávat příslušníka jiné etnické skupiny, rodiče dětí a mládeže, se kterými zaměstnavatelé pracují, a také děti).
Cíl projektu bude podpořen rozvojem subjektů a organizací zabývajících se programy pro společenskou integraci osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociální exkluzí, zejména dětí a mládeže. V rámci projektu budou konány aktivity vedoucí ke stabilizaci těchto organizací a k rozvoji jejich služeb pro klienty ohrožených sociální exkluzí. Úspěšnost cílové skupiny zvýší i různé podpůrné aktivity.

 
 
Odkaz na stránky ESF Odkaz na stránky EU Odkaz na stránky Prahy Odkaz na stránky České republiky Odkaz na stránky Step by Step ČR

manažerka projektu kamila.jiristova@sbscr.cz, mobil 739 270 284
tel. 222 964 137, fax 222 725 936; Kubelíkova 22/1089, 130 00 Praha 3 - Žižkov